Integritetspolicy

Blaus Naprap är ett varumärke tillhörande Blaus Naprapater AB( Vi, oss, Vår, Vårt företag). Denna sekretesspolicy förklarar hur vår organisation använder de personuppgifter som vi samlar in från dig när du använder vår webbplats och/eller någon av våra samarbetspartners webbplats.

Ämnen:

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in följande personuppgifter:
 • Namn, E-postadress.
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av våra webbplatser.
 • Kontaktar du oss eller någon av våra samarbetspartners, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar oss igen.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Du förser direkt vårt företag med de flesta uppgifter vi samlar in.
Vi samlar in och bearbetar data när du:
 • Använder vårat kontaktformulär.
 • Skickar e-post till oss.

Hur kommer vi att använda dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter så att vi kan:
 • Upprätthålla kontakt med våra kunder.
 • Utveckla våra tjänster och produkter, genom att förstå hur du som kund upplever våra produkter, även genom detta utveckla nya produkter och tjänster. 
 • Förhindra missbruk av våra produkter och tjänster.
 • För att kunna fullfölja rättsliga förpliktelser gentemot gällande lagstiftning.
Om du accepterar kommer vårt företag att dela dina uppgifter med våra partnerföretag så att de kan upprätthålla funktionaliteten av denna webbplats och förhindra missbruk.
 • Webflow, Inc
 • Teknikbröderna AB
 • Google, LLC

Hur lagrar vi dina data?

Vårt företag lagrar dina data säkert inom länder godkända enligt GDPR. Vi kan komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES,om någon av våra samarbetspartners eller leverantörer befinner sig där. Vid eventuell överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder så detta sker på säkert och lagligt sätt.

Vårt företag kommer att behålla din personuppgifter så länge de är nödvändiga för de ändamål de samlades in för(eller som krävs på grund av lagkrav). När denna tidsperiod har löpt ut tar vi bort din data på så sätt att den inte går att återskapa.

Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Vårt företag vill se till att du är helt medveten om alla dina rättigheter till dataskydd. Varje användare har rätt till följande:

Rätten till tillgång - Du har rätt att begära vårt företag om kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för den här tjänsten.

Rätten till rättelse - Du har rätt att begära att vårt företag korrigerar all information som du anser är felaktig. Du har också rätten att begära vårt företag att fullända information som du anser är ofullständig.

Rätten att radera - Du har rätt att begära att vårt företag raderar dina personuppgifterunder vissa villkor.

Rätten att invända mot behandling - Du har rätt att invända mot vårt företags behandling av dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten till dataportabilitet - Du har rätt att begära att vårt företag överför data som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa villkor.

Om du gör en begäran har vi en månad att svara på dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på vår e-post: blaus.martin@gmail.com

Kakor?

Analytiska cookies används för att mäta hur ofta vår webbplats besöks och hur den används. Vi använder informationen för att få en bättre uppfattning om var våra användare kommer ifrån och hur de interagerar med vårt innehåll. För detta använder vi cookies från tredje part, Google Analytics Cookies. Dessa cookies är aktiverade som standard så att vi kan se från vilka eventuella kanaler våra användare hänvisats till vår webbplats. Vi använder IP-anonymisering. För att få kritisk information om våra besökares beteende använder vi Simple Analytics. Denna analysprogramvara ger oss kunskap om våra besökare i allmänhet, men inte om individer i sig, eftersom den inte spårar besökare och inte lagrar någon personlig identifierbar information. Gå till deras dokumentation för att ta reda på vad Simple Analytics samlar in (och viktigast av allt vad de inte gör).

Sekretesspolicy för andra webbplatser

Vårt företagets webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vår integritetspolicy gäller endast vår webbplats, så om du klickar på en länk till en annan webbplats bör du läsa deras sekretesspolicy.

Ändringar av vår integritetspolicy

Vårt företag håller sin integritetspolicy under regelbunden granskning och placerar uppdateringar på denna webbsida.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om vårt företags integritetspolicy, de uppgifter som vi har om dig, eller om du vill utöva en av dina rättigheter till dataskydd, tveka inte för att kontakta oss.

Skicka e-post till oss: blaus.martin@gmail.com

Hur du kontaktar lämplig myndighet

Om du vill rapportera ett klagomål eller om du anser att vårt företag inte har tagit upp ditt problem på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta datainspektionen.