PRF behandling i Stockholm

När skador i muskler, senor och brosk inte vill läka.
Vid smärtor och skador som är svårbehandlade
med andra metoder.

BOKA BEHANDLING

Platelet rich fibrin (PRF) använder kroppens egen läkeförmåga

Genom att använda eget blod riktas läkning exakt dit den behövs. I blodplättarna som koncentreras finns tillväxtfaktorer som aktiverar stamceller i en skadad vävnad. De startar en läkeprocess som tidigare uteblivit.

Senor och ledbrosk saknar i stort sett blodförsörjning vilket ger sämre läkningsförmåga. Läkningsprocess startar oftast med en blödning. När blodet i skadan koagulerar frisätts och aktiveras tillväxtfaktorer, som i sin tur aktiverar stamceller.

Utan tillgång till blod går läkningen direkt in i en inflammationsfas och optimal läkning uteblir. Lösningen är att ge läkningen en nystart via PRF.

Enkelt beskrivet kan sägas att PRF verkar i tre steg. Kärlbildning - rekrytering - tillväxt.

Behandlingen (PRF)

En liten mängd blod tas ut i provrör, precis som vid vanligt blodprovstagning.

Blodet separeras i en centrifug för att isolera de celler som har med läkning att göra. De delar av blodet som innehåller blodplättar - högkoncentrerade tillväxtfaktorer injiceras i skadeområdet under ultraljudsguidning så de hamnar på precis rätt ställe. Sedan kan läkningen börja. Området kommer att vara ömt de närmaste dagarna. Behandlingen tar ca 1 timma och du kan återgå till normala aktiviteter direkt efteråt.

Behandling upprepas en till tre gånger beroende på vilken metod som används. Det kan i bland smärta en kort stund i samband med själva injektionen. 

Efter tre-fyra dagar börjar resultaten märkas, och sedan pågår läkningsprocessen under flera veckor, precis som den gör vid vanlig läkning. Många patienter upplever ökad rörlighet och minskad smärta inom veckor efter behandlingen.

Uppföljning görs efter tre veckor och sedan efter fyra veckor vid vanlig PRF. Då bedöms hur långt läkningen kommit och hur mycket du kan belasta.

“Studier visar på PRFs grundläggande fysiologiska förmåga att stimulera till nybildande av friska celler, att dessa celler rör sig till skadeområdet där de fäster in och differentieras, och samtidigt har en antiinflammatorisk effekt, vilket stödjer PRF:s terapeutiska potential vad gäller läkning och regenerering.”

- springer.com -

Hur går behandlingen till?

Vid det förberedande besöket görs en genomgång av dina besvär. Ta med en lista över eventuella mediciner och sjukdomar. Du undersöks med diagnostiskt ultraljud för att få en exakt uppfattning om skadans omfattning och plats, eventuella röntgenbilder granskas eller beställs. Ta med dig bilder och utlåtande om du har. Vid besöket bedöms vilken PRF-metod som är lämpligast för dina besvär. Efter det planeras dagar för behandlingen, det kan röra sig om två eller tre tillfällen som behandlingen upprepas under en tvåveckorsperiod. Behandlingen utförs i lokaler på Karlavägen 1, Stockholms Led-& Smärtspecialist.

Mina omdömen

Yasmina B.

Martin är toppen, superprofessionell och mina besvär försvann efter besöket. Kan starka rekommendera honom!

Sara B.

Mycket kompetent och proffsig! Fick tid snabbt och blev helt besvärsfri efter tre behandlingar. Jag kan verkligen rekommendera Martin Blaus!

MacRent

Femstjärnig naprapat som har hjälpt företaget med ömmande ryggar och axlar under en lång tid. Bra återkoppling och rehabiliteringshjälp när den är som bäst.

Patrik A.

Alltid träffsäker! Får ner stress och symptom varenda gång. Tack Martin!

Mika N.

Martin är inte bara super trevlig och genuint intresserad av hjälpa sina kunder, Han är ett riktigt proffs och nog Stockholms bästa naprapat!

Stephen N.

Jag har fått hjälp av Martin i många år.Han har blivit en riktig räddare i nöden :) Rekommenderas varmt!

Vad kan behandlas?

Bäst resultat ses på skadade senor som exempelvis tennis- och golfarmbåge, skadade hälsenor och ledband runt knän och axlar. Leder med osteoartrit som knän, höfter, axlar, och även tå- och fingerleder svarar bra på PRF.  
Om du är osäker på om dina besvär är lämpliga för denna typ av behandling, så skicka ett meddelande och beskriv i korthet dina besvär, så diskuterar vi förutsättningarna.

KONTAKTA MIG

Vanliga frågor

Hur verkar PRF i vävnad, leder och vid artrit?

Platelet-rich fibrin (PRF) utvinns från ditt eget blod, och tas i samband med din behandling. PRF har använts under flera år inom ortopedin och käk-kirurgin för att påskynda läkning vid exempelvis bursiter, tendinoser, artritiska höfter och knän samt efter kirurgiska ingrepp.
PRF utgörs av blodplättar, fibrin och ett litet antal vita blodceller. Tillväxtfaktorerna i blodplättarna och fibrin-nätet anses vara de faktorer som mest hjälper vävnad att läka och återskapas. Årtionden av ortopediska studier har visat på de positiva effekterna med PRF-injektioner, men det är på senare tid som forskningen klarlagt hur och varför det fungerar.
Plättarna från det injicerade PRF frigör omedelbart tillväxtfaktorer, som i sin tur drar till sig stamceller och aktiverar vilande vävnad. Detta ger återväxt med frisk ny vävnad både med blodkärl, fibroblaster, kollagen och elastin. Detta i sin tur läker ut skador och gynnar ledbroskets funktion och hälsa och minskar eller eliminerar smärtan hos ungefär 75% av de som lider av artritbesvär.
Plättarna och de vita blodcellerna bryter också den pågående cykeln med inflammation och utläkning som är typisk för kroniska seninflammationer. PRF ger en fullständig utläkning av tennisarmbågar, plantarfasciiter, tendiniter i axlar och andra kroniska besvär från senor och leder. Tendinos i underarmen, ”tennisarmbåge”, är en av de mest studerade tillstånden för behandling av PRF, och studier visar mycket goda resultat med injektioner.

Hur lång tid tar det för PRF att förbättra min rörlighet?

De flesta patienter börjar känna en förbättring i rörlighet efter några veckor, och som sedan förbättras med tiden. Stela knän, stela skuldror och höftleder känns rörligare med ökat rörelseomfång. Vardagsaktiviteter känns lättare och är ofta smärtfria.

Hur lång tid tar det för PRF att förbättra min smärta?

Vanligtvis upplevs minskad smärta ett par veckor efter den första injektionen. Vissa patienter ser förbättring först efter den andra injektionen. Omkring 25% av patienterna svarar inte på behandlingen, vilket betyder att PRF injektioner inte har effekt oavsett hur länge man väntar.

Är PRF säkert? Gör behandlingen ont?

PRF kommer ifrån ditt egna blod och är 100% kroppseget. Kroppen ser PRF som sitt eget, vilket minimerar risken för allergiska reaktioner. Alla injektioner, oavsett typ innebär risk, men komplikationer är ovanliga.
Det kommer att kännas när PRF injiceras, men smärtan är i stort sett alltid uthärdligt.

Hur hjälper ultraljud till för att förbättra effekten på PRF?

Ultraljud låter behandlaren se vävnad inne i kroppen utan röntgenstrålning. Det låter behandlaren se både nålen och området som är skadat på en skärm i realtid, vilket gör det möjligt att injicera precis där PRF gör mest nytta.

Behöver jag flera behandlingar?

Det varierar från patient till patient. De med mindre utbredda skador och förändringar får hjälp med en behandlingsomgång, medan andra med mer omfattande problem har nytta av flera behandlingsomgångar utspridda över tid.

Kan jag fortsätta ta medicinering för smärta efter PRF behandling?

Ja. PRF är ett tillskott och komplettering till övrig medicinsk behandling. Eftersom PRF återskapar och återväxer vävnad över tid märker en del patienter att smärtstillande preparat som NSAID (Ibuprofen och liknande) hjälper till att lindra smärtan medan PRF verkar i bakgrunden. Många upplever att de kan minska eller upphöra med smärtmedicineringen ett par veckor efter PRF behandlingen.

Hur länge håller en PRF behandling?

Det beror på förutsättningarna. Exempelvis vid seninflammation som ofta är orsakat av överansträngning tar PRF bort den återkommande cykeln av inflammation och tendinosen kommer inte tillbaka, om du inte utsätts för samma skademekanismer igen.
Osteoartrit å andra sidan är ett kroniskt tillstånd, och de flesta studierna visar att en lyckad PRF behandling håller 9-12 månader innan symtom återkommer.

Kan PRF göra så att jag inte behöver operera eller få protes?

Det finns många rapporter om att behandling kan fördröja eller helt undvika operation och proteser för höft och knä, men vissa artrostillstånd är för långt gångna för att PRF skall vara till hjälp. Det är dock ofarligt att prova PRF-injektioner som ett alternativ, då det är ett avsevärt mindre ingrepp än en operation. Behandlingen kan upprepas för att upprätthålla resultatet.Vi rekommenderar SVF-injektioner, som är stamceller som tas ut via fettsugning när artrosen är stor, då det har visat sig ha klart större effekt än PRF på omfattande förslitningar i brosket.

Vad är skillnaden mellan PRP och PRF injektioner?

PRP är platelet-rich plasma, jämfört med PRF som är platelet-rich fibrin. PRF är en vidareutveckling av att centrifugera och koncentrera blod, och PRF är modernare och visar bättre resultat vid studier kring läkning och återväxt, därför är det den metod som används här.

Vad är skillnaden mellan PRF och stamcellinjektioner (SVF)?

PRF utvinns från patientens blod via ett enkelt stick i armen. Stamceller tas ifrån bukens fettceller via fettsugning, vilket är en mycket större procedur.PRF är en enklare och billigare metod, samtidigt som SVF har ännu större läkpotential när brosket är förstört i en led.

När skall jag inte få PRF?

Om du har eller haft cancertillstånd avråds du från denna typ av behandling.

Finns det studier över PRF effekter?

Ja, det finns ett flertal. Se länkarna:

https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/stem.1634

https://sls.nu/wp-content/uploads/2021/07/case-series-SLS-puremed.pdf

Studier kring autolog blodbehandling

Käkledsbehandling med PRF har positiv långtidseffekt.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30231809/

Sårläkning med PRF.
https://www.cellsindentistry.org/article.asp?issn=2589-7330;year=2018;volume=1;issue=2;spage=74;epage=77;aulast=Ghanaati;type=3

PRF har bättre läkningseffekt än PRP hos möss.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19836723/

Högkoncentrerat PRF har en tiofaldig koncentration av blodplättar.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31788748/

PRF har bättre resultat än PRP vid injektion i SI-led.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30958332/

Minskad risk för återskador vid ruptur i rotatorcuffen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33744318/

PRF visar positiva resultat i återväxt, cellmigration och vidhäftning, minskar inflammation och stimulerar till mesenkymal stamcellsdelning.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-019-03156-9

Autologt blod till stor hjälp vid lateral epikondylit.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5895905/Behandlingspaket

Högkoncentrerad PRF: 6 000:-

Är lämplig i seninflammationer och mindre bristningar. Tre injektioner ges inom 1,5 vecka, med två stycken uppföljande återbesök 3 respektive 4 veckor efter avslutad behandling.

ALB-PRF: 7 500:-

Denna metod används vid större skador i axlar, knän, fotleder, armbågar och handleder. Då anrikas även vid ett behandlingstillfälle albumin, vilket är ett kroppseget bindemedel som också tas ur röret vid blodtagningen. Albuminet ger en långtidseffekt som är nödvändig när skadorna är mer omfattande.

ALB-PRF vid artros: 15 000:-

Används vid måttlig artros i småleder som fingrar och tår. När det finns mindre uttalade besvär och mindre skadad broskyta i leden ges denna typ av långtids PRF. Tre injektioner utförs under behandlingsperioden, återbesök görs i tvåmånadersintervall i sex månader. Behandlingen förväntas ge ett till tre års smärtfrihet eller avsevärd lindring. Leden kan belastas normalt efter genomförd behandling.

Uppföljning: 750:-/tillfälle

Vid uppföljningen bedöms läkningen med ultraljud, tester kan genomföras och vi har samtal kring läkningen, belastning och träning.

När det finns skador, smärtan är långvarig och andra åtgärder inte löser besvären.

PRF är en beprövad metod för att läka kroppen på ett naturligt sätt. Boka en tid för bedömning och ultraljudsundersökning för att se om dina besvär går att hjälpa med denna behandling.

BOKA undersökning

Detta är ett större ingrepp där det tas stamceller från bukfettet (mesenkymala stamceller, AD-MSCs), vilka koncentreras och injiceras i den nednötta leden tillsammans med ALB-PRF och PRF. Denna behandling är avsedd för mer omfattande besvär där brosket uppvisar större skador. Totalt 5 injektioner ges under behandlingsperioden.
Efter behandling med SVF är är det viktigt med total avlastning av leden i 6 veckor, för att sedan successivt öka belastningen av de nya broskcellerna. Det sker också individanpassad träning och rehab. Läkare utför delar av behandlingen och sjukskriver under del av läkningsperioden.

SVF Stamcellsbehandling vid större
artros: 60 000:-

Leg. Naprapat Martin Blaus

Jag har varit verksam på heltid som naprapat sedan 1996 och har under åren mött och behandlat en stor variation av problem. Tiden som dans- fotbolls- och ishockeynaprapat har gett mig värdefulla insikter om idrottsskador. Min egen träning inom kampsporten har breddat mig ytterligare. Åren i rehabteam med långtidssjukskrivna och utbrända högpresterande människor har gett viktiga erfarenheter hur jag bäst hjälper dig som drabbats av utmattning att fungera bättre och komma tillbaka till normal funktion.

Med lång tid i yrket och nya metoder har jag många möjligheter att analysera, bedöma och åtgärda det som fungerar dåligt hos dig. Eftersom alla har sina unika problem är ingen behandling standardiserad, utan tas fram speciellt för dig. Mottagningen är allmänspecialiserad, och jag behandlar gammal som ung.

Glädjen och utmaningen med arbetet är att det alltid finns erfarenheter att göra och kunskap att inhämta, och med en kontinuerlig fortbildning och utveckling blir det alltid intressant att möta dig med besvär i från kroppen. Målsättningen är alltid att lösa dina problem på effektivast sätt och du hamnar alltid i centrum för behandlingen.